Poughkeepsie Town Hall

62 Civic Center Plaza
Poughkeepsie, NY 12601