Poughkeepsie Tennis Club

135 South Hamilton St.
Poughkeepsie, NY 12601
Phone: (845) 471-1120